Fortsätt till innehållet

Socialservicen får nytt nummer

Sjundeå socialservice betjänar invånare i kommunerna Sjundeå
och Ingå.

Socialservicens journummer ändrar måndagen 30.11.2020.

Det nya numret är 041 730 6998 (det gamla numret
är inte mera i bruk).

Sjundeå socialservice dejourerar vid brådskande
ärenden på vardagar kl. 8 – 15.45.

Vid icke-brådskande ärenden uppmanas kunderna vara i
kontakt direkt med personalen via telefon (obs, en del har telefontid) eller e-post.