Fortsätt till innehållet

Följ fullmäktigemötet på Youtube!

För att invånarna ska ha möjlighet att få en insyn i
beslutsfattande även i Coronatider, kommer 
kommunfullmäktiges möte i kväll, den 7.12.2020 kl. 18, att sändas på
kommunens Youtubekanal.

Mötet ordnas som ett elektroniskt möte via Teams-verktyget
men nu ges även invånarna möjlighet att följa med mötet som sänds på kommunens
Youtube-kanal.

Du kan klicka här för att se mötet!

Föredragningslistan finns här:

Föredragningslistor, protokoll och tjänstemannabeslut