Fortsätt till innehållet

Ingå kommun ger peng till personalen som tack för en fin insats i en svår tid

Under coronaåret 2020 har även personalen i Ingå kommun
varit tvungen att anpassa sig till en ny vardag präglad av både osäkerhet och
förändrade krav och uppgifter. Med en extra peng till de anställda vill kommunen tacka personalen för en fin insats i en svår tid.

Coronatiden har drabbat all personal men i synnerhet inom vården och
omsorgen, bildningen och småbarnspedagogiken, där både helt nya och kraftigt
förändrade arbetsuppgifter plötsligt blev verklighet. Även förvaltningen har
ställts inför nya utmaningar med bl.a. distansarbete. Detta har krävt ork, mod,
tålamod och flexibilitet. 

För att visa sin uppskattning för och sin stolthet över
personalen, vill kommunen belöna sina arbetstagare med en engångsersättning på
100 euro. 

Engångsersättningen berör kommunens alla arbetstagare som
uppfyller kriterierna för ersättningen, med undantag för medlemmarna i
kommunens ledningsgrupp.

Ersättningen betalas ut den 31.12.

Ingå kommun som arbetsgivare hoppas att denna lilla gest sätta en liten guldkant
på tillvaron efter ett tungt år.