Fortsätt till innehållet

Trädplanteringskampanj tog juryn med storm i kommunens klimattävling

Ekplanta.

Ekplanta. Bild:Михаил Павленко/Unsplash

Tävlingen Klimatsmarta
Ingå var en succe. Kommunen tog emot nästan 40 olika förslag till
klimatgärningar av ett tjugotal Ingåbor. Av dessa fina idéer utsåg kommunens
HINKU-arbetsgrupp enhälligt Leo Bergholm och hans trädplanteringskampanj till
vinnare.

Här är ett sammandrag av
Bergholms vinnande idé.

”Kommunen utlyser år 2021 som startåret för
trädplanteringens årtionde. […] Vi behöver fler områden att beskoga för att
binda koldioxid. I början av kampanjen kan kommunen dela ut gratis plantor på
torget, och i framtiden ha en torgbod där man kan köpa allt från ädla lövträds-
till barrträdsplantor. Detta skulle med fördel kunna bli en tradition och rutin
i samband med torg- och marknadsdagar. På det här sättet skulle kommunen kunna
uppmuntra invånarna att plantera träd på sina gårdar och runt dem.

På kommunens hemsida kunde det finnas en räknare
där kommunivånare och fritidsboende kunde meddela hur många träd de planterat
och av vilken sort. Vid årets slut skulle man få ett riktgivande
helhetsresultat. […] Detta skulle följas upp under kommande år.

Ett konkret arbete hjälper mot klimatångest i alla
åldrar. Barn får kunskap och exempel, unga konkret verksamhet, vuxna
miljöaktivitet och på ålderns höst kontinuitetens tröst.

Kampanjen passar också Ingås image som en grön
kommun som med pondus bär sitt ansvar in i framtiden.  De Ingåbor som vandrar här år 2100 och t.o.m.
år 2200, får glädjas över de träd som planteras 2021.

Ett minnesträd med en plakett kan planteras invid
kommungården som symbol för kampanjen. Förbipasserande kan beundra trädet och
dess allt större prakt och förmåga att binda koldioxid.” 

Arbetsgruppen ansåg att
Bergholms idé var mycket möjlig att förverkliga och ett bra planerat paket från
början till slut, ett paket som gynnar Ingåbor i alla åldrar. Bergholm lyfter
fram viktiga aspekter, som till exempel att dämpa klimatångesten.

Leo Bergholm bredvid en gran.

Leo Bergholm. Bild: Privat.

Ingåbon Leo Bergholms
intressen för naturen började redan med fågelskådning när han var 13 år gammal.
Närmiljön, skogen och havet har haft stor betydelse i hans liv men efter hand
när helhetsbilden gestaltat sig har miljöns tillstånd globalt börjat oroa
honom. 

– Det är en så massiv
sak. Jag vill tro att allt avslöjas efteråt, att vi lider av klimatångest av en
orsak.

Idén till
trädplanteringskampanjen har vuxit fram i Bergholms huvud under en tid
redan. 

– Jag råkade se artikeln
om tävlingen i tidningen och hade nyss sett Sir David Attenboroughs dokumentär.
Det aktiverade mig. Jag har själv planterat träd. Det är en trevlig verksamhet
för den lilla människan. När många gör det blir effekten stor. Vi borde få mer
skog, inte mindre. Någon måste ta det första steget, säger han och hoppas på
mer positiva nyheter om Finlands och världens skogar. 

– Kommunen kommer att föra
idén vidare och utreda de praktiska möjligheterna till samarbete med bl.a.
lokala organisationer. Det kom också andra idéer i anslutning till kolsänkor,
men Bergholms var klart annorlunda och ny, säger miljöchef Elina Röman.

Andra klart framträdande
teman i tävlingen, hade med trafik och energianvändning att göra. Många idéer
handlade också om hållbar utveckling och återvinning.

De tävlande lyfte fram
både små och stora saker. En del av idéerna tillämpas redan i kommunen som
t.ex. solenergi och användningen av grön el fr.o.m. nästa år. I kommunsynen,
med fokus på förnybar energi som publicerades tidigare i höstas, föreslås
dessutom övriga åtgärder, bl.a. solpaneler på resterande kommunala objekt som
daghemmet Knattebo t.ex.. Kommunen har också inrättat en lounge för
distansarbete på kommungården.

HINKU-arbetsgruppen
kommer att jobba vidare med flera av idéerna för att kunna omsätta dem i
praktiken. Bland de förslag som lämnades in tyckte gruppen speciellt om
förslagen att inrätta en laddningsplats för eldrivna småbåtar, en
utlåningspunkt för donerad hobbyutrustning och ett förslag om att optimera
användningen av gatubelysning i kommunen, det vill säga att bara ha belysningen
på när det är nödvändigt. Även användning av havsvärme i centrum är en sak som
borde utredas.  

Tävlingsdeltagarna påminde också om vikten av
återvinning, om förbudet att skräpa ner och tipsade bl.a. om att använda
regnvatten
till bevattning.