Fortsätt till innehållet

Allt mer nedskräpning vid avfallspunkter

Distansarbete, näthandel och förpackningsavfall från julen syns vid insamlingspunkterna. Avfall lämnas bredvid
insamlingskärlen fastän det hör hemma inuti eller borde föras till
avfallsstationen. Nedskräpade insamlingspunkter är både fula att se på och till skada för
naturen, djuren och övriga användare av avfallspunkten. Dessutom är de en
tilläggskostnad för oss alla.

Det avfall
som lämnats utanför insamlingskärlen måste oftast städas bort skilt. Städningen
av punkterna inom vårt område kostar mer än 150 000 euro per år. 
Tilläggskostnaderna för överloppsstädningar bekostas med hushållens grundavgift
för avfallshanteringen. Att lämna avfall utanför behållarna på
insamlingspunkterna är en handling som faktureras enligt avfallstaxan. Under de
normala tömningarna tar förarna med det extra avfallet i sopbilarna om det hör
till bilens avfallsslag och ryms med.
 

Rosk’n Roll
har övervakningskameror vid insamlingspunkterna, varav en del är flyttbara. Då
kameran bandar in missbruk av avfallspunkten kan det väntas en städ- och
sorteringsavgift med posten. Det har skickats ut ca 100 räkningar för
avfallspunkternas städning det här året. 

Grundavgiften
används för att underhålla avfallsstationer och -punkter

– Distansarbetet
och färre aktiviteter utanför hemmet har ökat människornas städiver: äntligen
finns tid att städa garaget och förrådet från onödiga saker som tar utrymme,
funderar Rosk’n Rolls miljöutbildare Linnea Skogberg. Under jultiden uppstår
det annars också mera förpackningsavfall och helgdagarna medför ändringar i
avfallskärlens tömningstidtabeller.

Nyttoavfall, såsom kartong, papper, metall samt
glas- och plastförpackningar ska sorteras i skilda avfallskärl, antingen på
gården eller vid ekopunkten. Användbara saker lönar det sig förstås att sälja
eller donera vidare.

– Då
insamlingskärlen fylls med avfall lämnas tyvärr ofta avfall utanför kärlen. I
vissa fall antar man att kärlet är fullt då någon redan satt avfall bredvid.
Det lönar sig att kolla in i kärlet för det kan bra finnas utrymme och på samma
punkt kan finnas flera kärl för samma avfallsslag, påminner Rosk’n Rolls
transportplanerare Eero Hyvönen.

Det ryms
även mycket mera i kärlen om avfallet plattas till. Till exempel papplådor ska
vikas eller söndras så att de ryms i kärlet. Om det inte finns utrymme ska
avfallet föras till följande närmaste insamlingspunkt. På Rosk’n Rolls område i
västra och östra Nyland finns totalt över hundra ekopunkter, den närmaste
ekopunkten hittas på adressen kierratys.info. 

Flera
avfallsslag avgiftsfritt till avfallsstationen

Stora saker
eller mängder hör inte hemma på ekopunkten. Stora föremål, speciellt metall,
kan söndra lyftsäcken. Stora mängder ska föras till avfallsstationen under
öppettiderna.
Största delen av avfallet tas emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer
avgiftsfritt då det är rätt sorterat. Till exempel förpackningsavfall,
elapparater, farligt avfall och olika träavfall tas avgiftsfritt emot på
avfallsstationerna.