Fortsätt till innehållet

Har du redan tagit ditt säsonginfluensavaccin?

Det lönar sig
ännu att ta vaccin mot säsongsinfluensa. Influensavaccinet ges till personer
som är mottagliga för allvarlig influensa. 

Dessa är
65 år fyllda personer, personer som på grund av sjukdom eller behandling hör
till riskgrupperna, gravida och barn under 7 år. 

Reservera en tid för
detta hos sjukskötaren på hälsocentralen, +358 9 29 515 500!