Fortsätt till innehållet

Se hit om du vill ge respons om vägarnas skick!

Vägarna i Ingå sköts antingen av kommunen eller av staten, eller är privatvägar. Huvudlederna i Ingå centrum, det vill säga Bollstavägen, Storkyrkovägen, Fagerviksvägen med tillhörande gång- och cykelvägar samt Ola Westmans allé sköts av staten. Även Täktervägen sköts av staten. 

Visste du? Via Trafikverket och Närings-, trafik- och miljöcentralens Responskanal kan du ge respons, ställa frågor, ge förbättringsförslag och anmäla ärenden som gäller vägar, järnvägar och farleder. Du kan också vara i kontakt med Destia direkt på adressen raasepori@destia.fi

Kommunens vägar och gator

Övriga trafikleder på detaljplaneområden sköts av kommunen, kontaktuppgifter: asiakaspalvelu@sol.fi.