Fortsätt till innehållet

Skidspåren vid motionsbanan delvis stängda på lördag 30.1

För att komma till motionsbanan vid 
Via Aktia arenan:
Parkering på stora parkeringsplatsen
framför konstgräsplanen
Till motionsbanan/skidspåret/discgolf-
banan tar man sig promenerande 
längs Arenans norra gavel.

För att komma till motionsbanan via Aktia-arenan:
Parkering på stora parkeringsplatsen
framför konstgräsplanen
Till motionsbanan/skidspåret/discgolf-banan tar man sig promenerande
längs arenans norra gavel.

Ingå IF meddelar att den delen av skidspåren på spånbanan som är närmast
skidstugan är stängda lördag 30.1 p.g.a. utkörning av konstsnö. 

Man kan skida på
motionsbanan så att man startar vid Aktia-arenan, följer spåret som normalt och
sedan svänger upp på spåret tillbaka mot Aktia-arenan där spåren är avstängda
med ett band. Man kan inte starta vid skidstugan.

Genom att sprida ut konstsnö får man ännu bättre
skidspår, som också håller bättre i plusgrader. Konstsnön har tillverkats av
Ingå IF:s frivilliga talkoarbetare.

Här är Suomen Latus råd om skidspårsetikett (på finska):

https://www.suomenlatu.fi/uutiset/ulkoile/2021/latuetiketti-haltuun-nain-ladulla-on-kaikilla-hauskaa.html