Fortsätt till innehållet

Information om vattenmätaravläsning

Känns det som att
ni glömde att meddela vattenmätarställningen under förra året? Ingen fara, ni
kan fortfarande göra det via Kulutus-Web. Kulutus-Web möjliggör det att man kan
meddela vattenmätarställningen när som helst under hela året. Därmed kan ni
följa med er vattenförbrukning månatligen, varannan månad eller enligt något
annat lämpligt tidsintervall.

Det kan löna sig
att följa med vattenförbrukningen utöver den årliga obligatoriska vattenmätaravläsningen.
Genom detta kan man upptäcka dolda vattenläckor eller en söndrig vattenmätare i
god tid. Ifall vattenförbrukningen avviker drastiskt från den uppskattade
förbrukningen utan att det finns en naturlig orsak till avvikelsen, finns det
orsak till att misstänka någondera av de föregående problemen. I sådana fall
ber vi er att kontakta oss via e-post (tekniska@inga.fi) eller via telefon (+358 50 440 5974). 

Kulutus-Web: www.inga.fi/vattenforbrukning

Ingå Vatten: www.inga.fi/Ingavatten