Fortsätt till innehållet

Jouren vid Raseborgs sjukhus fungerar numera som primärvårdsjour

Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour vid Raseborgs sjukhus upphörde 30.9.2020 och i stället inrättades i oktober en dygnet-runt primärvårdsjour, dvs. en jour på allmänläkarnivå, som ordnas av HUS. Detta har medfört stora förändringar i uppsökandet av brådskande vård inom Västra Nylands område. 

Så här söker du vård inom Västra Nyland 

Innan man uppsöker jouren rekommenderas det att man ringer Jourhjälpens kostnadsfria telefonnummer 116 117. Jourhjälpen hänvisar till rätt vårdplats eller ger råd i egenvård. 
I en nödsituation (såsom svår bröstsmärta, andningssvårigheter eller förlamningssymtom) ska 
man alltid ringa nödnumret 112 direkt. 

Jourtjänsterna vid Raseborgs sjukhus 

På primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus vårdas endast sådana patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och som kräver jourmässig vård inom ett dygn sedan insjuknandet eller 
skadan. Exempel på sådana hälsoproblem är: 

  • Plötslig svullnad i benet 
  • Feber som plötsligt stiger
  • Outhärdlig ryggsmärta
  • Skada orsakad av olycka, som ger symtom som du inte klarar av hemma, t.ex. blödning, hård smärta eller svårigheter att gå
  • Näsblod som inte slutar
  • Ångest eller depression som plötsligt blivit svårare 

De jourpatienter inom Västra Nylands område som behöver mera akut och krävande specialiserad sjukvård vårdas i fortsättningen vid Lojo sjukhus samjour eller utifrån en bedömning av vårdbehovet på HUS andra jourer, som har specialistvårdstjänster.