Fortsätt till innehållet

Vad kan Ingå erbjuda barn och unga? Kom med och lyssna och tyck till!

Bildgalleri över våra tjänster.

Bilder av Ingås serviceutbud.

Visste du att det finns en diabetesskötare på vår
hälsocentral? Eller att vi erbjuder gratis hobbyverksamhet för skolbarn i
årskurs 4 efter skolan? Den 11.2 kl. 18 presenterar bildningssektorn tillsammans
med grundtrygghetssektorn allt det Ingå kommun kan erbjuda barn och unga i
olika skeden av uppväxten.  

Vi tar upp allt från hälsovårdscentralens tjänster till
dagvård och skola och från fritidssysselsättning till uppsökande ungdomsverksamhet.
Om du är förälder till ett barn eller en ungdom i Ingå eller om du funderar på
att flytta till Ingå, är detta en chans att få veta vad kommunen kan bidra med
för att göra din vardag så fungerande och givande som möjlig.

Tillställningen med presentationer av tjänsteinnehavare i
berörda sektorer, sänds live på kommunens Youtubesida. Man kan delta
interaktivt genom att ställa frågor eller tycka till på adressen Menti.com.
Under tillställningens gång kommer du att få den kod som du behöver för att
kunna svara på våra frågor och ställa dina egna.

Presentationerna och publikens frågor och publiceras på
kommunens hemsida efteråt.

Vid tillställningen närvarar också kommunstyrelsens
ordförande Henrik Wickström, bildnings- och välfärdsnämndens ordförande Sari
Wilhola samt vice ordförande Annika Wide.

Tillställningen är tvåspråkig. Välkommen med den 11.2 kl.
18.00!

Tilläggsuppgifter:

Merja Olkinuora, bildningschef, +358 50 048 8971,
merja.olkinuora@inga.fi

Pilvi Österman, grundtrygghetschef, +358 50 440 6714,
pilvi.osterman@inga.fi

Karolina Grop-Nordström, välfärdskoordinator, +358 46 922
9800, karolina.grop-nordstrom@inga.fi