Fortsätt till innehållet

Ingå Vatten informerar

I de vattenprover som tagits i en fastighet 17.2 i närheten av Ingåports område upptäckte man små
mängder av koliforma bakterier. För att säkerställa fastighetens vattenkvalitet, sätter Ingå Vatten en lätt klorering på.

Det finns inte bakterier i vattnet och för övrigt är vattenkvaliteten god. Åtgärden påverkar inte användbarheten av vattnet
utan det kan användas precis som vanligt. 

Det kommer mer information när resultaten av de nya
proverna är klara.