Fortsätt till innehållet

Projektet Ingåstrand tar ett stort steg framåt

Inkoon keskustakehitys ja kunnan edustajat kunnanjohtajan huoneessa.

Inkoon keskustakehitys och kommunens representanter i kommundirektörens rum.
Kommunen har den 25.2. slutfört fastighetsförsäljningen för merparten av det s.k. Ingåstrand-området. Köpare är som bekant Inkoon Keskustakehitys Oy som leds av Ingåbon Marcus ”Bosse” Grönholm.
– Jag är glad att vi nu äntligen kommit så här långt och att vi snart får börja med själva byggarbetena. Intresset för bostäderna har varit stort, så vi är mycket nöjda och angelägna om att få komma igång med det praktiska arbetet, säger Grönholm.
Ingå kommun har arbetat aktivt för att möjliggöra projektet och kommunen kommer redan inom de närmaste veckorna att börja med byggandet av infrastrukturen på området, som bl.a. stabilisering av marken, gatuarbeten samt byggandet av vatten- och avloppsinfrastruktur.
Även kommundirektör Robert Nyman är mycket glad över att processen nu kommit så här långt.
– Vi är verkligen glada över att ha kommit så här långt i processen. Ingåstrandprojektet, tillsammans med allt det övriga utvecklingsarbete som nu är på gång i kommunen, kommer att medföra ett verkligt lyft för Ingå centrum.
– Nya bostäder, förbättrandet av hamnens kajkonstruktioner, nya parkområden mm. kommer att resultera i att kommunen utvecklas i en ännu mera gynnsam riktning, säger Nyman. 
Infrastrukturbyggandet inför Ingåstrandprojektet inleds på måndag. Det betyder att mängden tung trafik kommer att öka längs med Strandvägen i båda riktningarna. Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför.