Fortsätt till innehållet

Anhållan om salturer läsåret 2021-2022

Ingå kommun beviljar regelbundna salturer i
Kyrkfjärdens skolas, Merituulen koulus och Degerby skolas gymnastiksalar.

Salturer beviljas främst till motions- och
fritidsverksamhet. Regelbundna salturer beviljas enligt skolornas läsår.

I en skriftlig ansökan bör framgå följande
uppgifter:

·    Ansökaren
(förening/samfund/privatperson)

·    Salturens användningsändamål och
åldersgrupp (junior/vuxen/för alla)

·    Till vilken skolsal turen ansöks

·    Vilken dag och vilket klockslag

·    Är föreningen eller samfundet
registrerat i Ingå eller någon annanstans

·    Föreningen/samfundens/privatpersonens
kontaktuppgifter samt ansvarsperson för salturer

Bidragsansökningarna
kan göras på särskilda ansökningsblanketter, som finns på kommunens hemsida, www.inga.fi > Tjänster och blanketter > Gör ärenden på nätet. 

Ansökan kan
även skickas till adressen:
Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

Ansökan skall lämnas in senast 14.3.2021.

1.3.2021
Bildnings-
och välfärdsnämnden

Bilaga 1: Riktlinjer för fördelning av skolornas salturer
Bilaga 2: Hyror för skolornas gymnastiksalar och andra lokaler

OBS!
Fritidsverksamhet i kommunens utrymmen / omården är
tillsvidare begränsat p.g.a. coronapandemin. Kommunen meddelar skilt per epost
åt den person som ansökt om tur, när turen kan tas i bruk.