Fortsätt till innehållet

Skridskosäsongen är över – byggsäsongen tar vid

Skridskobanorna håller inte längre för användning. Rinken
stängs även på grund av att Ingåstrandprojektet kör i gång och en del av
området blir byggarbetsplats. Det betyder att man inte längre kan ta sig till
rinken från stranden. Däremot är gångvägen vid Strandvägens radhus öppen t.o.m.
8.3.

Infrastrukturbyggandet inför Ingåstrandprojektet inleds på
måndag. Det betyder att mängden tung trafik kommer att öka längs med
Strandvägen i båda riktningarna. Vi beklagar eventuella olägenheter detta
medför.