Fortsätt till innehållet

Förslag till utvecklingsplan för Ingå kommuns vattenförsörjning

Kommunstyrelsen beslöt 25.1.2021 § 17 framlägga förslaget till utvecklingsplan för Ingå kommuns vattenförsörjning offentligt i enlighet med 5 § i lagen om vattentjänster. Utvecklingsplanen för vattenförsörjningen är framlagd 2.3.2021-1.4.2021 på kommungården samt på kommunens webbplats:

Vattenförsörjningens utvecklingsplan – Ingå

Den ursprungliga påseendetiden (5.2.2021–5.3.2021) har förlängts på grund av felaktiga bilagor.

Intressenter kan lämna anmärkningar inom påseendetid till Ingå kommun/tekniska, adress:

Ingå kommun/tekniska, Strandvägen 2, 10210 Ingå eller e-post: tekniska@inga.fi

Kommunstyrelsen