Fortsätt till innehållet

Trafikarrangemang i Ingå centrum: Dubbelriktad väg vid torget och Delta Café

Flygfoto av Ingå centrum. En röd pil visar körriktningen.

Den röda pilen markerar att vägen vid torget är tillfälligt dubbelriktad.

Vägen som löper (Strandvägens fortsättning) längs med torget och Delta Café är för tillfället öppen för biltrafik i båda riktningarna.

Vägen som vanligtvis är enkelriktad har gjorts dubbelriktad på grund av trafiken till och från byggarbetsplatsen Ingåstrand.