Fortsätt till innehållet

Ungdomsgården ”Unccan” är stängd på grund av det allmänna epidemiläget 4.3.-28.3.2021

Ungdomsgården ”Unccan” är stängd på grund av det
allmänna epidemiläget 4.3.-28.3.2021 (gäller även eftisverksamheten
MiniUnccan). 

Under tiden flyttar ungdomsverksamheten till nätet och
ungdomsledarna kan bongas på byn. Uppsökande ungdomsarbetaren och
ungdomsverkstadens handledare fortsätter träffa enskilda ungdomar. 

Ungdomsarbetarna uppmanar unga att vara i kontakt, om man
behöver stöd med distansstudier, arbets- eller studieplats, den annorlunda
vardagen eller bara någon att prata med.

Kontaktuppgifter och some-kanaler hittar du här: https://www.inga.fi/sv/service/kultur_och_fritid/ungdomsverksamhet