Fortsätt till innehållet

Elever i Västankvarn visionerade fram ”En bra stad”

Västankvarns elever har skapat "En bra stad".

En bra stad består av bl.a. gym, sjukhus, fabriker, stall och restauranger.

Eleverna i fyran i Västankvarns skola har tillsammans funderat på vad
ett bra samhälle behöver.

De ritade först byggnader som de sedan tillverkade av
gamla askar och förpackningar.

I den bra staden finns bl.a. skola, kyrka, bibliotek, sjukhus,
fabriker, butiker, simhall, hamn, stall och restaurang. 

Nästan allt det som finns i Ingå faktiskt! 

En bra stad är utställd i en av bibliotekets vitriner.