Fortsätt till innehållet

Nu ska Lilludden snyggas upp och motionsbanan rustas för framtiden

Lilludden

Lilludden.

Ingå kommun har ansökts och beviljats statsunderstöd för att
rusta upp motionsbanan och Lilluddens rekreationsplats. Förbättringarna ska
göras redan i år.

Lilludden är ett ställe man kan besöka alla årstider. Det
ligger nära centrum, på promenad- eller cykelavstånd söderut från
småbåtshamnen. Stigen ut till Lilludden kantas av en allé av björkar som bildar
en lummig grön korridor.

Med de pengar som beviljats för Lilludden planerar man förse
platsen med bänkar, skyltar och utkiksplats. Man ska också göra förbättringar i
tillgängligheten.

Motionsbanan, eller spånbanan, som ligger strax norr om
stamväg 51, mittemot infarten till Ingå centrum har varit populär också denna
vinter då Ingå IF har kunnat preparera skidspår där. Motionsbanan är upplyst
och man kan välja mellan en kortare 1,2 km lång slinga och en 3,2 km lång bana.

På motionsbanan ska man förbättra underlaget med stenmjöl.
Man ska också flytta några elstolpar och bidra med fallsand till den
fitnesspark som Ingå IF planerar ersätta det nuvarande utegymmet med.  

Planeringen av dessa projekt har inletts och båda ska
förverkligas under detta år. Ingå kommun beviljades 66 900 € och kommunens
självriskandel är lika stor, det vill säga 50 % av projektets kostnader.