Fortsätt till innehållet

Vattnet i Ingå är av utmärkt kvalitet

Ingå
Vattens vattenkvalitet följs upp regelbundet. LUVY analyserar
vattenkvaliteten varannan vecka och analysernas resultat publiceras på Ingå
kommuns hemsidor. 

Vattnet
uppfyller de uppställda kvalitetskraven och –rekommendationerna för gott
hushållsvatten för de undersökta egenskapernas del.
 Bekanta dig gärna noggrannare med LUVY:s rapporter här!