Fortsätt till innehållet

Ingå fick betydande bidrag för klimatarbete

Ingå kommun har blivit beviljad ett betydande understöd av miljöministeriet
för att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen och på det sättet nå de
uppställda klimatmålen.

Projektet Kolneutralt Ingå 2035 beviljades 70 000 €
vilket motsvarar 70 % av helhetskostnaderna. Kommunens andel är därmed
30 000 €.

Projektet som ansökts och planerats i samarbete med Novago,
kommer att hjälpa olika företag i Ingå, bl.a. inom primärproduktionen, att se
över sina processer så att de kan göra sin produktion mer klimatvänlig.

Hela processen är ett resultat av en motion som lämnades
till fullmäktige i december i fjol på Henrik Wickströms initiativ. Med motionen
ville man bl.a. aktivera kommunens klimatarbete vilket är viktigt med tanke på
framtiden och aktivare involvera kommuninvånarna i klimatarbetet. Även en vägkarta
med vilken man strävar efter att uppnå HINKU-målsättningarna nämndes i motionen.
 

Det var i januari som kommunstyrelsen slutligen beslutade
att kommunen ansöker om projektfinansiering med syfte är att stöda näringslivet
och företag i deras övergång till klimatvänligare processer.