Fortsätt till innehållet

Massivt maskinpådrag då Ingåstrand växer fram

Markbyggandet i Ingåstrand är i full gång.

Bland maskinerna Jari Kekkonen, Teknirak Oy, Jussi Taskinen, Projekti MGT Oy, Kimmo Laulajainen, Oy Göran Hagelberg Ab och Peter Bergman och Mikael Wikström från Ingå kommun.

Ingåstrandområdet växer fram i snabb takt. Under de kommande
månaderna pågår grovarbetet som medför en del ljus och små vibrationer. Men
till midsommar lugnar det ner sig.

Invånare i centrum av Ingå kanske redan har känt av
vibrationerna från grundläggningsarbetet på Ingåstrand. Två vibrationsmätare är
installerade, den ena på Strand och den andra på Strandvägens radhuslänga.
Vibrationerna har som mest uppmätts till 2 mm vid Strand som ligger närmast.
Det motsvarar 1/10 av det tillåtna värdet.

Just nu pågår stabiliseringsarbeten där man med
stabiliserings- eller grundläggningsmaskiner borrar hål i marken som fylls med
cementbaserat bindemedel. Detta arbetsskede kommer att pågå till slutet av
april för hustomternas och till slutet av maj för infrastrukturens del.
Stabiliseringsarbetet kan pågå till klockan 22 på kvällen.

– De facto är över 10 procent av landets alla
stabiliseringsmaskiner i Ingå för tillfället. Så visst kan man säga att det
jobbas här, Jari Kekkonen som är vd och arbetsledare på Teknirak Oy som
ansvarar för höghustomternas markbyggnadsarbeten och pålning.

Vecka 18, närmare bestämt den 3.5 börjar man påla med start
vid A-huset närmast Strand. Pålningen uppskattas ta en vecka per hus och
således vara klar vecka 20. Bygglov har beviljats för två höghus men ett tredje
planeras.

Man kommer att påla med cirka 100 pålar per hus. Pålarna är
i medeltal 20 meter långa och placeras med ungefär en meters avstånd från varandra.
Det kommer att komma 40 långtradartransporter med pålar. Pålningsarbetet kan
pågå till klockan 18 om kvällarna.

Den tunga trafiken kommer att vara som livligast i maj.
Eftersom hela området ska höjas med cirka 2 meter från den ursprungliga nivån
ska totalt ska 30 000 ton eller 600 laster jordmaterial transporteras till
området. Men av det är en del redan levererat och lastbilstrafiken sker i
huvudsak dagtid.

Det besvärligaste stället för den tunga trafiken är vid
Strandvägens och den nya Matrosvägens korsning, precis intill hälsocentralens
parkering, där det blir trångt för tunga fordon att svänga.

Förutom från pålandet kommer det oljud från lastbilarna när
de dumpar grovt stenmaterial från sina metallflak. Det kan också förekomma
damm. Moderna grävmaskiner har också en varningssignal som ljuder när maskinen
rör sig i vissa riktningar.

De mest högljudda arbetsmomenten kommer ändå vara avklarade
innan midsommar.

Det är inte möjligt att inhägna området helt så kommunen och
entreprenörerna påminner om att det är förbjudet att vistas på
byggarbetsplatsen.  

Till kommunen har kommit flera frågor om insamlingspunkten
för avfall som ligger i anslutning till byggarbetsplatsen. För tillfället nås insamlingspunkten
bara från strandens håll. Om ungefär en månad kan man runda den igen.  

Hockeyrinken har monterats ned och kommer att omplaceras,
liksom omklädningsrummen. Det är ännu oklart vart. Mattvätten flyttas tillfälligt till Läkarvägen i centrum av Ingå.

Tidtabell

Stabilisering t.o.m. vecka 21, ibland till 22 på kvällen

Pålning vecka 18-20, ibland till kl. 18 på kvällen

Tilläggsuppgifter på
kommunen ger

Teknisk chef Peter Bergman, +358 50 300 7515, peter.bergman@inga.fi 

Informatör Kristoffer Nöjd, +358 50 570 9997, kristoffer.nojd@inga.fi