Fortsätt till innehållet

Planeringen av vattentjänsterna i östra Ingå framskrider

Ingå kommun, Östra Ingå vattenandelslag och Degerby vattenandelslag planerar ett vattenförsörjningsnätverk till Degerbys område i östra Ingå. 

De preliminärt planerade linjeringarna kommer att markeras i terrängen varefter markägarna har möjlighet att kommentera dem. Utgående från terrängsynen och markägarnas kommentarer preciseras översiktsplanen och det utarbetas planer för byggandet. Byggbesluten fattas separat. Det har ännu inte fattats beslut om omfattningen av nätverket som byggs. Byggandet genomförs i etapper. Terrängbesöken utförs i april – maj 2021. 

De preliminära planerna finns på Ingå kommuns webbplats, www.inga.fi/ostra_inga, och på Östra Ingå Vattenandelslags webbplats, www.ingavatten.fi

Kommentarer och begäran om ytterligare information kan skickas till adressen tekniska@inga.fi. 

Tilläggsuppgifter fås av: 
Ingå kommun: Peter Bergman, peter.bergman@inga.fi, 050 3007515 och Aija Aunio, aija.aunio@inga.fi, 050 3498949. 
Östra Ingå vattenandelslag: Tapio Kallio, tapio.kallio@kolumbus.fi 
Degerby vattenandelslag: Kimmo Lassander, kimmo.lassander@gmail.com