Fortsätt till innehållet

Kommunen byter telefonoperatör – kan förekomma störningar

Kommunens telefonabonnemang övergår 29.4 till Telia. Alla
nummer förblir dock desamma.

I samband med övergången det förekomma problem med att nå
vissa personer. Vi försöker åtgärda eventuella problem genast under dagen.

Det kan även förekomma problem i hälsocentralens
återuppringningssystem.  

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta medför.