Fortsätt till innehållet

Parkering för båt- och stugfolk i sommar

Parkeringsplatser vid stranden 2021.

Områdena markerade med röd och blå färg är aktuella för parkering i sommar. 

Nu står det klart hur parkeringen för båt- och stugfolk ordnas i sommar (områdena markerade med rött och blått på kartan ovan!).

Fjärdvägen-Museivägen 

På det asfalterade området i hörnet av Fjärdvägen
och Museivägen målas parkeringsrutor. 

Västra sandplanerna

På sandplanen vid stranden markeras parkeringsplatserna på samma sätt som ifjol. Båtklubbens
båtbockar och trailers ska vara bortförda från sandplanen senast 7.6 och därefter placeras styranordningar och -märken på området. 

Östra sandplanen

Sandplanen vid stranden på östra sidan ån, den tidigare vinterförvaringsplatsen, förvaltas av kommunen och används
för allmän parkering och för ekopunkten över sommaren 2021 fr.o.m. 1.5. På området markeras platser och
monteras styranordningar. 

Torget

För att förbättra funktionaliteten för den kortvariga
parkeringen på torget, delas det ut anmärkningar
för felparkeringarna inom ramen för de tillgängliga
resurserna. Vid värre situationer tillkallas polisen. 

Strandvägen

Under helger kan man även parkera på Kommungårdens parkering vid Strandvägen.