Fortsätt till innehållet

Pålningsarbetet i gång vid Ingåstrand

Den här veckan (18) har man, helt enligt tidtabellen, börjat påla för de nya Ingåstrandhusen. Pålningen uppskattas ta en vecka per hus och således vara klar vecka 20. Bygglov har beviljats för två höghus men ett tredje planeras.

Man kommer att påla med cirka 100 pålar per hus. Pålarna är i medeltal 20 meter långa och placeras med ungefär en meters avstånd från varandra. Det kommer att komma 40 långtradartransporter med pålar. Pålningsarbetet kan pågå till klockan 18 om kvällarna.

Den tunga trafiken kommer att vara som livligast i maj. Eftersom hela området ska höjas med cirka 2 meter från den ursprungliga nivån ska totalt ska 30 000 ton eller 600 laster jordmaterial transporteras till området. Men av det är en del redan levererat och lastbilstrafiken sker i huvudsak dagtid.

Det besvärligaste stället för den tunga trafiken är vid Strandvägens och den nya Matrosvägens korsning, precis intill hälsocentralens parkering, där det blir trångt för tunga fordon att svänga.

Förutom från pålandet kommer det oljud från lastbilarna när de dumpar grovt stenmaterial från sina metallflak. Det kan också förekomma damm. Moderna grävmaskiner har också en varningssignal som ljuder när maskinen rör sig i vissa riktningar.

De mest högljudda arbetsmomenten kommer ändå vara avklarade innan midsommar.

Det är inte möjligt att inhägna området helt så kommunen och entreprenörerna påminner om att det är förbjudet att vistas på byggarbetsplatsen.