Fortsätt till innehållet

Barnen valde fjärilar framom sjöhästar till Ingås nya lekpark

Barnen har fått vara med och påverka utbudet i den nya lekparken. Bild: Lappset

Kommunfullmäktige godkände i måndags ett tilläggsanslag på
110 000 € för den nya lekparken med Mumintema som ska byggas intill
kommungården och biblioteket i centrum av Ingå. Om allt går enligt planerna kan
lekparken bli klar redan i sommar trots fördröjningar!

Det som alla inte vet, är att barnen i Ingå involverats i
planeringen av den nya lekparken.

Genom att svara på en enkät har elevråden i Ingås skolor
fått välja fem stycken mindre lekredskap till parken.

I enkäten kunde man välja mellan bl.a. olika gungställningar
eller så kallade fjäderlekar. Dessa var indelade i havs- alternativt
insekttema. Insekttemat fick de flesta rösterna i den jämna omröstningen.

Det betyder att barnen som besöker lekparken i Ingå bl.a.
kommer att få gunga på fjärilar och bin i sommar. Och det lär vara mer
fartfyllt än det låter.

Förutom Muminhelheten med bl.a. hus, hängmatta, bro och
balansredskap kommer en gunga med två platser, en fågelbogunga, två klätterställningar
och en linbana för de äldre barnen.