Fortsätt till innehållet

Ingås nya dragplåster för barnfamiljer, centrumlekparken med mumintema, börjar byggas den 17.5

Ingås nya dragplåster för barnfamiljer, centrumlekparken med Mumintema, börjar byggas den 17.5!

Byggplatsen får en inhägnad under arbetets gång. Parken öppnas i början av juli med ett par veckors reservation eftersom det kan förekomma fördröjningar i leveranserna av material. 

Läs mer om hur barnen varit med och påverkat parken och om hur den kommer att se ut!