Fortsätt till innehållet

Kommunens gym öppnar 17.5

Kommunens gym öppnar 17.5 med nya öppethållningstider, tidsbokning och övervakning. Även om gymmet öppnas, är det viktigt att komma ihåg att coronaviruspandemin inte är över. Kommunen vill möjliggöra denna motionsform, användningen är möjlig om endast om användarna följer de givna instruktionerna. Kommunen övervakar att anvisningarna följs och ingriper vid behov. 

Info om öppethållningstider och tidsbokning hittar du här!

Här uppdaterar vi info om begränsningar i kommunens verksamhet,vänligen följ med!