Fortsätt till innehållet

Hälsovårdscentralens telefontrafik ligger nere – vänligen ring igen på måndag om ditt ärende är aktuellt!

På grund av felet i nätförbindelsen i Ingå centrum som åtgärdas för tillfället, ligger hälsovårdscentralens telefontrafik delvis nere. Det gäller i synnerhet återuppringningssystemet.  


Personalen på hvc ber att man bara är i kontakt i brådskande ärenden. De som försökt kontakta hvc per telefon ombeds vänligen ringa igen på måndag om ärendet fortfarande är aktuellt då. 
Felet beror på att en kabel grävts av i samband med byggarbeten i centrum. Felet kommer knappast att kunna åtgärdas under dagens lopp. 
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta medför!