Fortsätt till innehållet

Anhållan om hobbysedel läsår 2021-2022

Bildnings- och välfärdsnämnden har reserverat medel för att
stöda barnens och ungas möjligheter att delta i fritidsverksamhet läsår 2021-22.

Bidraget
beviljas för behov av stöd på grund av ekonomiska eller sociala omständigheter
och är högst 70 € / läsår 2021-22 / beviljad ansökan. Ifall hobbyn kostar
mindre per verksamhetsår beviljas högst det beloppet som motsvarar de verkliga
kostnaderna. Bidraget beviljas för medlems- och årsavgifter, inte för
anskaffning av redskap eller liknande. Beslut om beviljande tas på
bildningskansliet.

Kriterier:

–      
sökandes hemort bör vara Ingå kommun

–      
sökande bör vara 6-17år gammal

–      
sökande är i behov av ekonomiskt stöd p.g.a. ekonomiska eller sociala
omständigheter

 

Ansökningstiden är 24.5-30.11.2021.

Ansökan görs genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. På blanketten
har man möjlighet att motivera sitt behov och lista två referenser (t.ex.
socialarbetare eller skolpersonal). Referenserna kontaktas i samband med
behandling av ansökan.

Bidraget
kan tas emot på två sätt, i båda fall behöver man få beslutet från kommunen
först:

1.   
Man betalar själv medlems- eller årsavgiften och får medel mot kvittot.

2.   
Föreningen godtar betalningsförbindelse från Ingå kommun. Föreningen
kontaktperson kontaktas i samband med betalningen av sedeln.

Ansökningsblanketten
finns på Ingå kommuns hemsida:

www.inga.fi
–> Tjänster och blanketter –> Gör ärenden på nätet –> Motion,
Hobbysedel

All
information behandlas konfidentiellt.

 

24.5.2021

Bildnings- och välfärdsnämnden