Fortsätt till innehållet

Ny tidpunkt: Ola Westmans allé 1-3 avstängd p.g.a. filminspelning på onsdag 2.6 kl. 18.00-19.00

Ola Westmans allé avstängd 26.5.

På onsdag 2.6 kl. 18.00-19.00 är
vägavsnittet Ola Westmans allé 1 – Ola Westmans allé 3 (avsnittet kommungården Wilhelmsdal) avstängt för
en halvtimme då vi spelar in en video inför Ingådagen som firas virtuellt den 3.7.

Rökfacklor kommer att användas för visuella effekter vid inspelningen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta medför.