Fortsätt till innehållet

Ingås dagverksamhet öppnas för grupper fem gånger i veckan

Dagverksamheten har ordnats med
undantagsarrangemang sedan hösten 2020. Sedan de äldres karantän upphörde
öppnade vi verksamheten först endast för mentalvårdsrehabiliteringsgruppen.

Med
de övriga dagverksamhetsklienterna höll vi kontakt per telefon samt genom
hembesök. På grund av kohorten inom hemvården flyttades vi till tillfälliga
lokaler i september 2020. I samband med detta minskade vi på gruppstorlekarna
och klienterna prioriterades enligt deras behov.

Dagverksamheten var öppen för
grupper 3 gånger i veckan. Utöver gruppverksamheten höll man kontakt med
dagverksamhetens klienter genom att göra hembesök. Under coronapandemin kunde vi
inte ta några nya klienter till dagverksamheten och för en del uteblev
dagverksamheten helt.

Efter att
begräsningarna skärptes våren 2021 deltog sex klienter åt gången i
dagverksamheten och för grupper ordnades verksamheter fyra gånger i veckan. I
maj 2021 kunde vi flytta tillbaka till våra egna lokaler och nu håller vi på
att utarbeta en plan för hur dagverksamheten ska kunna återgå till den normala
verksamhetsnivån. 

Dagverksamheten öppnas för grupper fem gånger i veckan. Vi
kartlägger först de permanenta klienter för vilka dagverksamheten har varit
avbruten en längre tid. En del av omfattas inte längre av vår verksamhet eller
så har deras funktionsförmåga försvagats så att de har behov av att byta grupp.
Vi tar också kontakt med nya klienter som anmält sig till verksamheten under
undantagsförhållandena. 

Vi kartlägger för tillfället klienternas behov samt
funktionsförmåga eller begränsningar i funktionsförmågan och gör därefter en
gruppindelning för dagverksamheten för varje vardag. Vi sammanslår gruppen för
mentalvårdsrehabiliteringsklienter till en grupp igen. I dagverksamheten
iakttar vi fortsättningsvis rekommendationen gällande användningen av ansiktsmask
både för klienternas och personalens del och vi håller avstånd till varandra så
gott det går. Vi följer med situationen och anpassar verksamheten i
fortsättningen enligt rekommendationerna. 

Vi önskar
våra klienter och deras anhöriga en trevlig försommar,

dagverksamhetens
personal Niina Holmström och Monica Ruuskanen