Fortsätt till innehållet

NTM-centralens entreprenör: Beläggningsarbetet på Barösundsvägen blir klart i början av vecka 22 och på Fagervikvägen vecka 24

Beläggningsarbetet på Barösundsvägen blir klart i början av vecka 22. Efter det följer arbetet med vägrenen och möjliga vägmarkeringar. 

Efter arbetet på Barösundsvägen fortsätter arbetet med Fagervikvägens beläggning. Förbättringen av Grundförbättringarna är gjorda. Beläggningsarbetet uppskattas vara klart vecka 24. 

Det är ett utmanande projekt på grund av de åtgärder som måste vidtas (bl.a. flera avsnitt med reparationer av vägunderlaget och installation av stålnät). I synnerhet i detta projekt hoppas man på tålamod av dem som rör sig på vägen. 

Tilläggsuppgifter:

Niko Sekki, projektchef Asfalttikallio Oy, 040 656 5199 niko.sekki@asfalttikallio.fi

Kari Väätäinen, arbetsplatschef Asfalttikallio Oy, 040 198 0689 kari.vaatainen@asfalttikallio.fi