Fortsätt till innehållet

Hög tid att sjösätta – nu bör kommunens vinterförvaringsplatser tömmas

Kommunen uppmanar vänligen alla som har sina båtar i vinterförvaring på kommunens mark att flytta dem med omedelbar verkan. 

Om inte ägaren flyttar båten själv, flyttas den av kommunen.