Fortsätt till innehållet

Trappor gör Prästgårdsberget tillgängligt för motion och rekreation

Två personer i motionstrapporna.

Motionstrapporna börjar på Bollstavägen 5 vid Karaija.

Från Prästgårdsberget som
ståtar mitt i byn är utsikten över Ingå centrum magnifik. Tack vare de nya
konditionstrapporna är det nu lättare att ta sig upp på berget. Ta dig an
trapporna på Prästgårdsberget som ett motionspass, en söndagspromenad eller
både och!

Konditionstrappan uppför
Prästgårdsberget ligger bokstavligen mitt i byn och utgör därför ett trevligt
tillskott i rekreationsmöjligheterna i centrum. Den 104 m långa trappans
linjedragning avviker från det normala såtillvida, att trapporna inte går rakt
upp utan följer terrängen så att man kan ta del av bergets vackra formationer,
växtlighet och utsikt.

Trappan är 160 cm med
bred och har flertalet plana ytor med bänkar där man kan pusta ut och beundra
omgivningen och utsikten.

Jochim Donner och Jorma Viita i motionstrapporna.

Pro Ingås Jochim Donner och Jorma Viita.

Pro Ingå rf har låtit
bygga trappan på Ingå församlings mark och i nära samarbete med kommunen.

– Församlingen ansåg
genast att vi gärna står till förfogande med att låta trappan byggas upp för
berget. Vad är bättre en motion, vacker natur och utsikt?, säger kyrkoherde Tom
Sjöblom.

Byggherren Pro Ingå rf
har låtit planera trappan och dess linjedragning.

– Ab Nalle Grönberg
planerade och Byggcraft byggde trappan. Materialet kommer från Lantis. Likaså
finansieringen. Så allt är gjort av Ingåbor. Och nu hoppas vi att trappan
fyller de förväntningar som många ställt på den, säger Pro Ingå rf:s
viceordförande Jochim Donner som hållit i trådarna.

Ingå kommun står för belysningen.
Man kommer att installera ledbelysning i räcket.

Vid trappans fot finns en
stor informationstavla där alla som deltagit i projektet finns, likaså tekniska
mått på trappan. 

Tilläggsuppgifter:

Jochim Donner, Pro Ingå,
jochim.donner@yahoo.fi, +358 400 416572

Robert Nyman, Ingå
kommun, robert.nyman@inga.fi, +358 40 149 3762