Fortsätt till innehållet

Långtidsparkering på båda sidorna om ån

Karta över parkeringsområden.

Riktgivande bild av parkeringsarrangemangen.

Till sommar fylls småbåtshamnen i centrum av både båtar
och bilar. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att göra bilparkeringen så
smidig som möjlig. 

För långtidsparkering hänvisas bilister till sandplanen
framför köpcentret Strand. Kommunen hoppas att
bilisterna tar hänsyn till varandra så att ingen bil blir instängd. 

Det kommer också att finnas ett stor antal parkeringsplatser
på västra sidan om ån. Båtförvaringsområdena på båda sidorna när man passerar
Wilhelmsdal är tillgängliga för bilparkering. Detta gäller också delar av
området söder om Mekaniska Marins hall och ett större område mitt på udden.