Fortsätt till innehållet

Apottisystemet tas i bruk i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och Sjundeå i november 2022

Apottisystemet
tas i bruk inom social- och hälsovårdstjänsterna i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och
Sjundeå i november 2022. Lanseringen av Apottisystemet berör ca 1 300 anställda
inom social- och hälsovården i dessa kommuner.

– Vid
systemlanseringar är det av största vikt att försäkra sig om att klient- och
patientsäkerheten inte äventyras. När lanseringen sker i november garanteras
att vi har tillräckligt med tid för definition och testning. Därtill kan
Apottisystemet optimeras och vidareutvecklas före ibruktagandet. Social- och
hälsovårdspersonalen i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och Sjundeå kan då se fram emot
ett ännu mer finslipat system, säger Oy Apotti Ab:s verkställande direktör Hannu
Välimäki
.


Vidareutvecklingen gynnar alla Apottisystemets användare.

Ingå och Sjundeå tar i
bruk Apotti tidigast 11/2022. Styrgruppen för Apotti konstaterade på fredagen
att Apottis serviceförmåga inte klarar en snävare tidtabell för ibruktagande. Orsaken
till detta är de resurser som Apotti kan erbjuda kommunerna och övriga
ibruktaganden. Ingå och Sjundeå har i ett avtal med Apotti kommit överens om en
ibruktagning som, då man gick med i samarbetet, uppskattades till 8/2021.

Kommuninvånarna
får tillgång till klientportalen Maisa

I och med
ibruktagandet av Apotti får invånarna i Ingå, Lovisa, Kyrkslätt och Sjundeå
tillgång till klientportalen Maisa. Den underlättar kontakten mellan
kommuninvånarna och yrkespersonerna inom social- och hälsovården. Via Maisa kan
man bland annat följa med sin hälsa och sina tidsbokningar, kommunicera med
social- och hälsovårdspersonalen, boka tider, förnya recept och sköta ärenden
för en annan person. 

Mera information


Apotti:
Hannu Välimäki,
verkställande direktör, tfn 040 196 6311, hannu.valimaki@apotti.fi

Ingå: Pilvi Österman, grundtrygghetchef, tfn (09) 295
151, pilvi.osterman@inga.fi

Lovisa: Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör, tfn 040
570 2807, carita.schroder@loviisa.fi 

Kyrkslätt:
Ann-Christine Goodyear, projektchef / Apotti-projektet, tfn 040 759 1987,
ann-christine.goodyear@kirkkonummi.fi

Sjundeå:
Cathrinne Wetterstrand, grundtrygghetsdirektör, tfn 044 386 1240, cathrinne.wetterstrand@siuntio.fi

Apottisystemet
anlitas på alla HUS sjukhus och i HUS Diagnostikcentrums
bilddiagnostikfunktioner, inom social- och hälsovården i Vanda, i hälsovården,
hemvården, tjänsterna för äldre och missbrukarvården i Helsingfors, Grankulla
och Kervo samt inom Helsingfors handikapptjänster. På HUS Diagnostikcentrums
enheter för klinisk fysiologi och nukleärmedicin samt klinisk neurofysiologi
tas Apotti i bruk hösten 2021. Inom tjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet
och tjänsterna för personer i arbetsför ålder i Helsingfors, Grankulla och
Kervo och inom handikapptjänsterna i Grankulla och Kervo införs Apottisystemet
i november 2021.