Fortsätt till innehållet

Byggandet av den nya Kyrkfjärdens skola har påbörjats

Byggandet av Kyrkfjärdens nya skola har påbörjats. I den fösta etappen flyttas vatten- och
avloppsledningar från byggplatsen till ett nytt ställe och fjärrvärmekablar till tomten grävs ned längs Museivägen. 

I följande etapp rivs den äldsta delen av skolan, det s.k. stenhuset. Byggandet av den nya
skolbyggnaden startar enligt planerna i oktober.

Byggandet av fjärrvärme medför
att gamla träd på östra sidan av Museivägen måste tas bort. Gamla björkar
ersätts med nya träd i samband med förbättringen av Museivägen. Gatuplanen färdigställs i september-oktober och ska sättas till offentligt påseende.