Fortsätt till innehållet

Avfallsstationen i Ingå byggs ut

Rosk’n Rolls
avfallsstation i Ingå utvidgas. Byggentreprenaden inleds den här veckan och
arbetena beräknas pågå i två månader. När byggprojektet framskrider kan det
innebära att olika avfallsslag lastas av på varierande ställen på
avfallsstationen. Personalen på avfallsstationen ger kunderna information om hur
avfallet sorteras och lasterna lossas. 

Mera plats behövs
bland annat för att allt flera sorterar och mängderna av olika slags avfall
därmed ökat. Det har till exempel även efterlysts bättre förbindelsevägar till
mottagningsfältet för träavfall, och nu asfalteras området. 

– När arbetena
slutförts är färdvägarna rymliga och funktionella, och det blir lättare och
trevligare att uträtta ärenden och lasta av avfall på avfallsstationen, säger Sanna
Lehtonen
, produktionsdirektör på Rosk’n Roll.