Fortsätt till innehållet

Den nationella cykelveckan 2021 firas 28.8-5.9.2021

Den nationella cykelveckan 2021 firas
28.8-5.9.2021.

Nu är ett bra tillfälle att kolla att
cykeln och all utrustning är i skick. Du kan också fundera på vilka resor du
kunde cykla i stället för att åka bil. Skulle du kunna ta dig till skolan,
jobbet, hobbyerna eller butiken med cykel? Eller bara njuta av en cykeltur?

Under den nationella Cykelveckan uppmuntrar man till att cykla. Målet är att cyklandet ska öka inom allt resande, att människor ska fundera på sina sätt att förflytta sig, öka kunskapen om cyklandets fördelar och stärka cyklandets ställning i trafikplaneringsarbetet. 

Detta års huvudtema är Välkommen cyklist.

I och med att cyklandet ökar är det allt viktigare att cyklisterna känner sig välkomna både i trafiken och i olika serviceformer. Goda erfarenheter av cykelmiljöer och tjänster som beaktar cyklisters behov uppmuntrar till fortsatt cyklande och till att sprida cyklandets glädje vidare.