Fortsätt till innehållet

Avvikelse i vattenkvaliteten i centrum – provtagningsfel misstänks

En avvikelse i de
mikrobiologiska kvalitetsrekommendationerna har observerats vid en
vattenprovtagningspunkt i Ingå kyrkoby. 
Inga koliforma bakterier har konstaterats. 
Man misstänker provtagningsfel och
följer upp med myndighetsprovtagning på måndag 23.8. 
Mer information kommer när de resultaten från den nya proven har kommit. 
För konsumenten medför detta inga vidare åtgärder. 

Tilläggsuppgifter under helgen ger Ilkka Rissanen per e-post ilkka.rissanen@inga.fi