Fortsätt till innehållet

Bildnings- och välfärdsnämndens finska sektion sammanträder 25.8.2021

Föredragningslistan finns här

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut