Fortsätt till innehållet

Uppföljningen av vattenkvaliteten i centrum fortsätter – vattnet kan användas normalt

Bakteriehalten i proven som togs av dricksvattnet i centrum den 23.8 är lägre än proven som togs den 17.8. 

Kyrkfjärdens skolas halter är fortsättningsvis något högre än normalt. Provresultaten påverkas av de ändringsarbeten som gjorts på anslutningen.   

Man kan använda vattnet som normalt. Vi följer upp läget tills resultaten är på normal nivå.