Fortsätt till innehållet

HD-kanalerna först när kabel-tv-nätets kanaler byter plats 31.8.2021

Kanalnumreringen för kabel-tv-nätet ändras nationellt den 31.8.2021 så
att HD-versionerna av de fria tv-kanalerna kommer först i kanallistan, det vill
säga från kanalplats ett och framåt. Kanalerna med traditionell upplösning (SD)
flyttas till att starta från kanalplats 21. Inga tv-kanaler försvinner – de
byter bara plats i kanallistan. 

Tv-tekniken har kontinuerligt utvecklats och bildkvaliteten har
förbättrats. HD-kvaliteten är märkbart bättre än SD och räknas i dag som
standard. Den största delen av kabel-tv-kunderna har redan HD-utrustning.

För att förbättra tittarupplevelsen har branschaktörerna tillsammans
beslutat att ändra kanalnumreringen i alla kabel-tv-nät i landet. Efter denna
ändring blir HD-versionen av de fria kanalerna lättare att hitta.

Kanalsökning kan krävas

Ändringen i kabel-tv-näten kommer att göras på tisdag 31.8.2021 med start
kl. 10 och färdigställs under dagen.

Många tv-tittare har köpt en ny tv de senaste åren och nya tv-apparater
hittar automatiskt de nya kanalplatserna. Om tv:n ändå inte hittar de nya
kanalplatserna efter ändringen kan det krävas en kanalsökning eller
fabriksinställning av tv-apparaten. I några kabelnät görs även andra tekniska
uppdateringar som kräver kanalsökning eller fabriksinställning.

– I samband
med ändringen förstärks baskanalutbudet med fem nya HD-kanaler i vårt
kabel-tv-nät, säger Jonna Kankaanpää på Karis Telefon. Våra kunder håller med
om att detta är en välkommen ändring, fortsätter hon.

Ändringen gäller enbart kunder i kabel-tv-näten. Ändringen gäller inte
antenntelevisionsnätet eller andra sändningstekniker. Mer information får du av
ditt kabel-tv-bolag (till exempel Karis Telefon, Telia, DNA, Elisa). 

Mer information