Fortsätt till innehållet

Har du testat den nya motionstrappan i Ingå? Visste du att Ingå ungdomsforum var med och förverkligade idén?

Har du andra idéer för hur Ingå kunde bli en bättre plats
för barn och unga? Eller drömmer du kanske om att få foten in i politiken? Då
ska du ansöka till ungdomsforum!

Till ungdomsforum väljs två medlemmar genom öppen ansökning. 

Intresserade
ombeds att lämna in en ansökan med motiveringar till kommunen. 

Förslag och
ansökningar ska lämnas in till kommunen senast 8.9 på adressen mia.avellan@inga.fi

Ungdomsforumet har totalt fyra ledamöter och varje ledamot
har en personlig ersättare. De som väljs till ungdomsforumet ska vara
13-18-åringar vid valet. Båda nationalspråken (svenska och finska) ska vara
representerade i ungdomsforumet. Kommunstyrelsen utnämner en av bildnings- och
välfärdsnämndens ledamöter till ungdomsforumet.