Fortsätt till innehållet

Bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektionens beslut 24.8.2021

Protokollet finns här

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut