Fortsätt till innehållet

Läget med Kyrkfjärdens skolas vatten normaliserat

Utifrån resultaten från vattenprov tagna 31.8 i Kyrkfjärdens skolas vattenledningsnät är läget normalt. Den effektiverade uppföljningen kommer därför att avslutas.  

Nu fortsätter normal provtagning med två veckors mellanrum.