Fortsätt till innehållet

Hangö och Ingå föregår med gott exempel för resten av Finland – erbjuder alla barn undervisning i båtliv

Samhällsansvarsfulla aktörer i Hangö stad
och Ingå kommun har beslutat att donera klassläseböckerna Ståhej på sjön / Vilskettä
vesillä samt undervisningsspelet Aalloille till varenda en lågstadieskola på
sina orter. 

Med hjälp av materialet kan man i Ingå och Hangö erbjuda eleverna undervisning i
att röra sig till sjöss och att rädda sig ur vattnet i alla skolor. Dessa färdigheter ingår i
läroplanen (2016).   

Skolorna är glada över donationen. 

– Bokens innehåll är
intressant och lärorikt och den kommer att kunna användas i undervisningen då
vi behandlar allt från vattensäkerhet och simkunnighet till att värna om
naturen och vattnen omkring oss. Den kan användas ämnesövergripande i
modersmål, omgivningslära, bildkonst och samhällslära och själva layouten
verkar tilltalande, säger rektor Jessika Elfving vid Kyrkfjärdens skola. 

– Här i Ingå har vi havet och stranden nära inpå och det är en
alldeles naturlig och väldigt viktig del i undervisningen att lära våra elever
hur man beter sig på vattnet och hur vi ska sköta om våra  vatten.
Eventuellt kan boken också väcka intresse för segling som fritidshobby, fortsätter Elfving.  

– Det treåriga Ståhej på sjön-klassläsebokprojektet
erbjuder lågstadierna gemensamma och mångsidiga läromaterial av hög kvalitet.
Klassläraren kan lätt utnyttja undervisningsmaterialet exempelvis i samband med
vattenmiljöundervisningen och på så sätt behandla temat från flera olika
synvinklar under lektionen, konstaterar projektets ambassadör Sari Multala.   

– Undervisningen i detta viktiga läroämne
och denna grundläggande livskunskap får inte hänga på skolans förmögenhet eller
klasslärarens egna båtlivsfärdigheter. Jag producerade detta
undervisningsmaterial och utvecklade detta nationella samhällsansvarsfullt
finansierade projekt för att var och en skolelev i detta tusen sjöars land
äntligen skulle få lära sig båtlivsfärdigheter. Utan ett stabilt
samarbetsnätverk och ansvarsfulla företag som understöder utvecklingen av vårt
samhälle hade detta varit omöjligt att genomföra, intygar författaren Lissu
Suursalmi. 

Inlärningsmaterialets donatorer i Ingå är: Gripmarine Oy Ab, MainServ Oy, Oy
Mekaniska Marin Ab, Restaurang Scola, Barösund Boden och Köpcentrum Strand.